archeológia
Moderní ľudia sú Homo sapiens, kdežto Homo habilis bol druh, ktorý žil pred 2,2 až 1,6 miliónmi rokov. Porovnávacia tabuľka Rozdiely - podobnosti - Porovnávacia tabuľka Homo Habilis verzus Homo...