Milión verzus milión

milión je 106, alebo 1 000 000. miliardy je 1 000 000 000 alebo 1 000 000 000 (109). Toto je bežné používanie v anglicky hovoriacich krajinách a nazýva sa krátka stupnica. Krajiny kontinentálnej Európy a Latinskej Ameriky používajú miliardamiliónVýkon 10 10 až 9. sila (10 ^ 9) 10 až 6 (10 ^ 6) číslo 1000000000 1,000,000

Rozsah rozdielu

Rozsah rozdielu medzi miliardou a miliónom sa dá ilustrovať na tomto príklade časovej stupnice:

  • Milión sekúnd je 12 dní.
  • Jedna miliarda sekúnd je 31 rokov.
  • Trilión sekúnd je 31 688 rokov.

Video ďalej porovnáva tri čísla

Iné veľké čísla

  • Mil = 1000000
  • Miliárd = 1000000000
  • Bilióny = 1.000.000.000.000
  • Trilión = 1.000.000.000.000.000.000
  • Sextillion = 1.000.000.000.000.000.000.000.000.
  • Nonillion = 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
  • CENTILLION = 1, po ktorom nasleduje 303 núl